Reforma Sistemului de Asistență Socială

Sistemul de asistență socială este unul dintre pilonii de bază în reducerea sărăciei și minimizarea impactului inflației asupra populației. Reforma își propune să îmbunătățească guvernanța și transparența în sistemul de asistență socială și să asigure accesul uniform și echitabil al populației vulnerabile la servicii sociale de calitate.

Află mai multe

Reforma pe scurt

La etapa actuală, sistemul de asistență socială se confruntă cu mai multe probleme severe, care au impus necesitatea unei reforme. Asistența socială este neuniformă pe teritoriul Republici Moldova, iar numărul și calitatea măsurilor și a serviciilor sociale diferă de la un raion la altul. În unele raioane lipsesc anumite servicii sociale, iar acest fapt privează de asistenţă şi suport populaţia vulnerabilă, în special copiii, vârstnicii şi persoanele cu dizabilităţi.

De asemenea, au fost identificate lacune în mecanismul de finanțare a asistenței sociale, care, în formula aplicată în prezent, afectează dezvoltarea și funcționarea serviciilor sociale și nu acoperă necesitățile minime de asistență socială ale populației vulnerabile.

Totodată, se atestă un deficit de personal în sistemul de  asistență socială, care, în mare parte, este condiționat de salariile demotivante ale specialiștilor în domeniul asistenței sociale, precum și de lipsa unui mecanism de formare și dezvoltare profesională.

Concomitent, este necesară digitalizarea sistemului de asistență socială, astfel încât beneficiarii să aibă mai ușor acces la serviciile și ajutoarele sociale, iar specialiștii din domeniu să analizeze mai rapid datele și să ia deciziile de rigoare.

Ce planificăm noi?

  • Crearea agențiilor teritoriale de asistență socială, care vor asigura o mai bună coordonare între nivelul central și cel local în implementarea politicilor de asistență socială
  • Modificarea pachetului minim de servicii sociale, care la etapa actuală este finanțat fragmentar și nu acoperă cererea din partea populației;
  • Revizuirea Nomenclatorului serviciilor sociale, pentru o mai bună definirea a categoriilor de servicii sociale;
  • Evaluarea necesității și planificării serviciilor de asistență socială la nivel raional;
  • Dezvoltarea unui sistem informațional integrat în domeniul asistenței sociale;
  • Elaborarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;
  • Revizuirea mecanismului de salarizare a specialiștilor în domeniul asistenței sociale;
  • Dezvoltarea unui sistem de formare profesională continuă a specialiștilor în domeniul asistenței sociale;
  • Crearea Fondului de Argint, pentru susținerea persoanelor în etate;
  • Modificarea Legii statutului juridic a îngrijitorului domestic.

Beneficii

Testimoniale

„Sper că reforma sistemului de asistență socială va facilita accesul persoanelor vulnerabile și va simplifica procesul birocratic cu care ne confruntăm astăzi pentru a obține accesul la serviciile sociale.”

Ecaterina Ciobanu

„Așteptăm de mai mult timp să avem un asistent personal pentru tatăl meu, care este invalid de gradul I, dar încă nu avem acces la acest serviciu, din cauza lipsei de finanțare. Prin această reformă cred că va fi rezolvată această problemă și populația va beneficia de toate serviciile sociale de care are nevoie.”

Ala Ungureanu

„Această inițiativă este așteptată de noi toți cei care suntem zilnic față în față cu beneficiarii, solicitanți de servicii și prestații sociale, persoane care necesită suport pentru a depăși situațiile de dificultate în care se află.”

Frasin Adriana

Lasă o recenzie

Strong Testimonials form submission spinner.

Documente utile

Reforma sistemului de asistență socială „RESTART”

Descarcă

Legea nr. 256 din 17.08.2023 pentru modificarea unor acte normative (reforma sistemului de asistență socială „Restart”)

Descarcă

Hotărârea nr. 955 din 06.12.2023 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției pentru Gestionarea Serviciilor Sociale cu Specializare Înalta și reorganizarea unor instituții publice aflate în gestiunea acesteia

Descarcă

Hotărârea nr. 957 din 06.12.2023 cu privire la constituirea, organizarea și funcționarea agențiilor teritoriale de asistență socială

Descarcă

Media